Kerstfeest met Mangrovebomen

Wij zetten ons iedere dag in om onze gasten van de wereld te laten genieten. Ons motto daarbij is: 'Enjoy every moment'. Daar staat tegenover een toenemende zorg voor de natuur en mens. Waar wij kunnen genieten van een (luxe) vakantie op deze mooie planeet, vechten andere mensen voor hun bestaan en wordt de natuur onder druk gezet.

 

Vijfenveertig jaar geleden zag ik – in een zeer basic ziekenhuisje – het eerste levenslicht in het bergengebied van Papua in Indonesië. Het was Kerst 1974. Toen ik door mijn trotse moeder naar het gastenverblijf werd gedragen, werd ik, omstuwd door Berg-Papoea's, gekleed in zeer schamele kleding die met grote belangstelling naar dat kleine mensje keken. Dat heb ik uiteraard niet uit eigen herinnering maar wel op foto's gezien en uit de verhalen. Later heb ik die toeschouwers en bewoners van dat verrassende eiland beter leren kennen. Het waren mensen die nog maar enkele tientallen jaren daarvoor op het wereldtoneel verschenen waren. Duizenden jaren lang hadden hun voorouders in afzondering te midden van een gigantisch mooie natuur geleefd. Mijn verschijning was een van de eerste tekenen dat er een grote verandering in hun levens ging plaats vinden.

En dat gebeurde ook: niet alleen landden er vliegtuigen, kwamen er auto's en motoren, er arriveerden ook andere soorten mensen uit alle delen van de wereld. Daarmee veranderde ook de levenswijze van de Papoea's en hun relatie met de omringende natuur. Huizen werden gebouwd en wegen aangelegd. Het sterke punt van de Papoea's: omgang met en kennis van de natuur werd door de nieuwkomers anders ingevuld. Het land moest gecultiveerd worden: bomen gekapt, mijnen ontgonnen, vruchtbomen geplant, en vee geïntroduceerd.

 

Zo'n dertig jaar later mocht ik het eiland weer bezoeken. Aan de buitenkant was de moderne ontwikkeling volop zichtbaar. Maar de oorspronkelijke bewoners waren op de tweede plaats beland en de prachtige natuur was hier en daar lelijk aangetast. Vele Papoea's waren eerder toeschouwers dan participanten. Ook de natuur betaalde de prijs voor de moderne beleving.

Is er nog een weg terug? Als recreatieve organisatie willen wij niet alleen consumeren maar ook investeren in de natuur en in haar bewoners, die geleden hebben onder al de ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan herstellen en uitbouwen van de mangrovebossen die de kust van het eiland beschermden, maar in het kader van de 'vooruitgang' op vele plaatsen zijn 'opgeruimd'. Die mangrove opnieuw opbouwen en de beheerders ervan een goede toekomst bieden, is wat ons voor ogen staat.

 

Bungalow.Net heeft zich als doel gesteld om 100 hectare mangrovewoud (100 voetbalvelden), waarbij 50 lokale mensen werkzaam zijn, weer aan te planten in het kuststadje Nabire aan de Geelvinkbaai in het noorden van de provincie Papua in Indonesië. Daar wordt een groots Mangrove-Herstelproject uitgevoerd door Eden Reforestation Projects, een Amerikaanse stichting onder toezicht die daarvoor gesteund wordt door Bungalow.Net waarbij wij ons hebben toegelegd tot het planten van ruim 2.3 miljoen mangrovebomen. Dat is overigens niet alleen in het belang van de plaatselijke bewoners, het mangrovewoud is van groot belang voor de wereldwijde ecosystemen. Mangroven vormen een kraamkamer voor de natuur. Vele vissen en planten vinden hier bescherming en groeien hier op. Ook bieden de mangrovewouden bescherming tegen tsunami's die in dit gebied – als gevolg van heftige aardschokken – met enige regelmaat verwoestend optreden.

Mangrovewouden zijn verder ook een zeer effectieve wijze voor het blijvend opslaan van CO2 uit de lucht en in de grond. Mangroven slaan ook veel meer CO2 op dan andere tropische bomen en zijn daarmee zeer effectief tegen klimaatopwarming. Bovendien filtert deze kustbegroeiing ook zware metalen uit het water, die als restmateriaal van bijvoorbeeld kopermijnen in zee worden afgevoerd. Elke reiziger die Papoea bezoekt en op de Zuidkust met het vliegtuig landt, is getuige van een brede stroom gifafval die van de bergen naar beneden stroomt en het leven in zee vernietigt.

 

 

Kortom: wij geloven in een goede toekomst voor iedereen, voor u als bezoekers van onze site, en voor onze gasten die van hun wel verdiende vakantie in de mooie natuur en cultuur van Europa genieten. Maar ook in een mooie toekomst voor de mensen aan de andere kant van de Evenaar. Wij hopen dat u ook dit project een warm hart toedraagt. Wilt u ook meedoen? Bezoek de pagina van Eden Reforestation Project waar u rechtstreeks kunt bijdragen aan dit project door het aanplanten van mangrovewouden waarmee u mens en natuur helpt beschermen!

Goede feestdagen toegewenst,

Wim van der Wilden

CEO Bungalow.Net

Eden Reforestation Project: Wij zijn nu Forest Partner!
15-05-2023 Lotte Van Dijk
Eden Reforestation Project: Wij zijn nu Forest Partner!

Om goed te zorgen voor onze mooie planeet is er doelbewuste en effectieve samenwerken nodig. Bungalow.Net ondersteund het milieu door al een aantal jaar samen te werken met het Eden Reforestation Project. Via dit project planten wij voor elke overnachting in één van onze parken één boom in Indonesië.

Lees meer
11-02-2021 Lotte Van Dijk
Bomen planten is levens redden: De Eden Reforestation Projects & Bungalow.Net

Ontbossing is een enorm wereldwijd probleem, veroorzaakt door vele factoren, variërend van grootschalige winning, verbrandings praktijken, landbouw en nog veel meer.

Lees meer
Plant bomen, red levens
20-10-2019 Lotte Van Dijk
Hoe uw vakantie bijdraagt aan een betere toekomst voor mens en natuur

Bij BungalowNet Group doen we niets liever dan u een onbezorgde vakantie bieden. Maar we vinden het ook onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de wereld en een beter en gezonder leefklimaat te creëren. Daarom ondersteunen we Eden Reforestation Projects: een organisatie die bossen herstelt en tegelijk mensen uit armoede haalt. Zo draagt uw vakantie bij aan een duurzame toekomst.

Lees meer